Terug

Reformatorische ouder: Ik praat meer met mijn kind dan míjn ouder met mij

Reformatorische ouders vinden dat zij meer praten met hun kinderen dan hun eigen ouders dat met hen deden. De huidige opvoeders ervaren hun eigen ouders als autoritairder dan zijzelf.

Ook wilden ze hun eigen opvoeding minder streng uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad onder 766 bezoekers van de website rd.nl. Zij beantwoordden eind vorig jaar vragen in een onderzoek met acht voorbeelden van opvoedsituaties. In de meeste gevallen kiezen de geënquêteerden voor de zogeheten autoritatieve stijl. Daarbij stellen ouders regels en praten ze daarover met hun kinderen.

 

Autoritair

Veel reformatorische ouders hebben hun eigen opvoeding als autoritair ervaren. Bij deze stijl bepalen de ouders veel regels, leggen die hun kinderen op en bestraffen overtredingen. Zes op de tien ondervraagden (61 procent) ervoeren de stijl van hun eigen ouders als autoritair, terwijl 86 procent zichzelf als een autoritatieve opvoeder beschouwt.

Toch nam ruim 40 procent van de huidige opvoeders met een reformatorische levensovertuiging zich voor de eigen opvoeding op dezelfde manier te doen als hun ouders. Een op de drie wilde echter soepeler opvoeden, 8 procent juist strenger, terwijl een op de vijf van tevoren niet had nagedacht over de opvoeding.

Een groot deel denkt het voornemen om hetzelfde op te voeden als zijn ouders te hebben waargemaakt. Van degenen die soepeler wilden gaan opvoeden vindt bijna iedereen dat dit is gelukt.

 

Vrouwen

Veel vrouwen –driekwart van de 766 respondenten was vrouw– vinden van zichzelf dat ze iets vaker dan hun echtgenoten in gesprek gaan met hun kinderen. Bij beide seksen overheerst deze autoritatieve stijl. Maar vrouwen ervaren soms dat hun echtgenoot wat minder bij de opvoeding betrokken is. Bij de mannen bestaat dat beeld echter niet zo sterk.

Naar kerkverbanden uitgesplitst zijn er nauwelijks verschillen in opvoedstijl. De overgrote meerderheid kiest voor de zogeheten autoritatieve stijl: regels in combinatie met het gesprek.

Toch zijn er kleine verschillen. Leden van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland ((O)GGiN) kiezen bij de opvoedvragen iets vaker voor autoritaire oplossingen dan leden van andere kerkverbanden. Ook zien vrouwen uit de (O)GGiN hun mannen iets vaker als autoritair dan vrouwen uit de andere kerkverbanden in de gereformeerde gezindte.

Verder ervoeren de huidige opvoeders uit de (O)GGiN hun eigen opvoeders als wat strenger dan de ouders uit de andere kerkverbanden dat ervoeren. Veel ouders uit de (O)GGiN vinden dat echter prima: ze wilden sowieso al minder vaak soepeler gaan opvoeden dan ouders uit de andere kerkverbanden.

Opvoeders uit de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk zien zichzelf als iets toegeeflijker in de opvoeding dan ouders uit de (O)GGiN.

 

Invloed

Opleiding heeft eveneens invloed op de opvoedstijl. Mensen met een hogere opleiding (hbo/universitair) beschouwen zichzelf iets vaker als opvoeders die het gesprek aangaan dan mensen met een middelbare (mbo) of lagere opleiding. Die vinden zichzelf ietwat autoritairder in het grootbrengen van hun kinderen.

Veertigplussers lijken iets vaker dan jongere ouders zich het gesprek met hun (oudere) kinderen eigen te hebben gemaakt. Jongere ouders denken nog iets vaker met autoritaire oplossingen uit de voeten te kunnen.

 

Het nieuws van de andere krant

Kies het abonnement dat u past

Jonge pulsvisser gaat liever bidden dan actievoeren

Lees het hele artikel

Kinderbijslag tweeling: de één wel, de ander niet

Lees het hele artikel

Reformatorische ouder: Ik praat meer met mijn kind dan míjn ouder met mij

Lees het hele artikel

Kies het abonnement dat u past


Maandag t/m zaterdag

2 weken gratis

RD Compleet

Overal het nieuws van de andere krant. Zes dagen op de mat inclusief ons nieuwe RDMagazine.

  • 6 dagen de krant
  • 6 dagen de RD e-paper
  • Onbeperkt online toegang

Vrijdag en zaterdag
3 weken gratis

RD Weekend

Geniet vrijdag en zaterdag  van uw papieren krant inclusief ons nieuwe RDMagazine. En volg het nieuws verder onbeperkt digitaal.

  • Vrijdag en zaterdag de krant
  • 6 dagen de RD e-paper
  • Onbeperkt online toegang

Zaterdag
4 weken gratis

RD Zaterdag

Begin uw zaterdagochtend met de andere krant inclusief RDMagazine. De rest van de week volgt u het RD online.

  • Zaterdag de krant
  • 6 dagen de RD e-paper
  • Onbeperkt online toegang